Polovina nebe s novými projekty i webem

(zdroj: helpnet.cz)

Ovládání počítače hlasemNa konferenci INSPO 2014 informovala obecně prospěšná společnost Polovina nebe o tom, že vyškolila již 103 těžce tělesně postižených klientů v ovládání počítačů hlasem a dalších dovednostech. Z nich 34 našlo zaměstnání. Tím její aktivity neskončily, jak ukázalo další z ohlédnutí za projekty prezentovanými na březnové konferenci.

Ke třem v té době ukončeným projektům přibyly ještě dva nové – Pracovat bez rukou lze je pro účastníky z Libereckého kraje a do projektu I ty můžeš pracovat – hlasem se zapojili účastníci z Prahy, Středočeského a Jihočeského kraje. Díky tomu již absolvovalo školení více než 130 klientů a pro 58 našla Polovina nebe pracovní uplatnění, a protože projekty ještě pokračují, nejsou to čísla konečná.

Výraznou změnou prošla i sama Polovina nebe. Protože by ráda pokračovala ve školení ovládání PC hlasem, neboť žadatelů je dost a podpora evropských fondů končí, rozšířila svoje aktivity o další služby. Do nového roku vstupuje s novými webovými stránkami www.polovinanebe.cz a také se sbírkou pro realizaci projektu na ovládání počítače hlasem, nazvaného Polovina nebe může splnit sen s vaší pomocí, který je představen na webu hithit.com.

Na svých nových stránkách nabízí Polovina celkem 12 služeb. Z jejího webu se tak stává místo, kde si mohou zájemci objednat čtyři sociální služby – osobní asistenci, průvodcovské služby, odlehčovací služby a odborné sociální poradenství – a dále masáže, školení ovládání PC hlasem, školení finanční gramotnosti, šití na zakázku, agenturu práce, noční asistenci, bezbariérovou přepravu, hodinového manžela/manželku, zajištění jízdenek a vstupenek, PR služby i pro neziskový sektor.

Ne že by Polovina nebe sama všechny služby poskytovala, v řadě případů má roli zprostředkovatele, který však dohlíží na jejich kvalitu a je tak jejich garantem.