Státní zdroje dotací

Stát poskytuje osobám se zdravotním postižením tzv. dávky sociální péče. Podmínky, za kterých se poskytují dávky sociální péče pro osoby zdravotně postižené, jsou nově upraveny zákonem č. 329/2011 Sb. s platností od 1.1.2012. Dávku poskytuje Úřad práce v místě Vašeho trvalého bydliště. Jedná se o dva typy dávek:

 • Příspěvek na mobilitu
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku

Benefity, které z držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P vyplývaly, zůstávají v platnosti i nadále.

Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek

Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku. Součet vyplácených příspěvků nesmí v 5 letech přesáhnout částku 800 000 Kč. Vzhledem k úpravám v novém zákoně se jedná o příspěvek na pomůcky, které nejsou ani částečně hrazeny ze zdravotního pojištění. Nelze tedy žádat o příspěvek na vozík. Z kompenzačních pomůcek lze žádat pouze o příspěvek na dětskou autosedačku.

 • Je-li cena pomůcky nižší než 24 000 Kč, poskytne se příspěvek, jestliže příjem společně posuzovaných osob je nižší než osminásobek životního minima
 • Spoluúčast osoby činí 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, minimálně však 1 000 Kč
 • Je-li cena pomůcky vyšší než 24 000 Kč, je spoluúčast osoby také 10 % z celkové ceny
 • Příspěvek se poskytuje na pomůcku v základním vybavení
 • Příspěvek je poskytován osobám starším 1 roku
 • Nově lze žádat o zapůjčení stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny nebo schodolezu

Pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí

 • úprava automobilu vyžadující montáž (např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku)
 • speciální zádržné systémy (nikoli běžná autosedačka)
 • speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení
 • nájezdové ližiny
 • přenosná rampa
 • stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě
 • stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.)

 Nové částky životního minima od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc:

 • Pro jednotlivce 3410 Kč
 • Pro první osobu v domácnosti 3140 Kč, pro druhou a další osobu, která není nezaopatřené dítě, 2830 Kč
 • Pro nezaopatřené dítě:
  do 6 let – 1710 Kč
  od 6 let do 15 let – 2140 Kč
  od 15 let do 26 let – 2450 Kč
← Zpět na stránku Jak získat dotaci