Dotace od nadací

V případě potřeby je možné se obrátit s žádostí o pomoc při hrazení zdravotní pomůcky na organizace, které v této oblasti poskytují pomoc. Nejčastěji se jedná o žádosti na pomůcky, které nehradí úřad práce ani zdravotní pojišťovna, nebo na ně přispívá jen částečně.

Seznam nadací, které vám mohou pomoci

Bude chtít nadace přispět na Váš vozík?

Nadace se snaží přispět každému, kdo opravdu pomoc potřebuje. Je proto důležité se při sepisování žádosti rozepsat o svém zdravotním stavu a hlavně napsat, jak by vám vozík pomohl a usnadnil život. Nezapomeňte popsat i svou finanční situaci.

Jak a kdy se dozvíte, že Vám nadace přispěla?

Nadace přibližně 1x za měsíc schvalují žádosti. Pokud vám bude chtít nadace přispět, pošle darovací smlouvu poštou nebo e-mailem, případně zavolá.

Co je třeba uvést v žádosti o příspěvek:

 • jméno, příjmení, adresa, rodné číslo
 • popis situace žadatele (aktuální životní, sociální a finanční situace, zdravotní informace…)
 • odůvodnění žádosti (potřeba zdravotní pomůcky, specifikace pomůcky, výhody, které užívání pomůcky přinese apod.)
 • finanční rozpočet na pomůcku (celková částka, úhrada zdravotní pojišťovny, doplatek)

K žádosti je třeba přiložit:

 • kopie lékařských zpráv vztahujících se k dané pomůcce
 • případně rozhodnutí sociálního odboru městského úřadu o zamítnutí žádosti na jednorázový příspěvek na opatření pomůcky
 • kopii průkazu ZTP, ZTP/P
 • kopii kalkulace na pomůcku, službu apod.

V žádosti na nadace je dobré se rozepsat o zdravotním stavu, co podnikáte pro jeho zlepšení (např. navštěvujete rehabilitace, cvičíte), jak by Vám zdravotní pomůcka pomohla a usnadnila život (např. polohování zad a podnožek, usnadněný pohyb v interiéru i v exteriéru, lehkost), jaká je cena pomůcky, kolik hradí pojišťovna a jaký je doplatek (je uvedeno v Zaměřovacím protokolu od naší firmy) a dále důvod, proč nemůžete doplatek na zdravotní pomůcku uhradit (výše Vašich měsíčních příjmů a výdajů). Na některé nadace přikládáte ještě žádost na jejich formuláři.

Po odeslání žádosti:

Doporučujeme cca za týden zatelefonovat na nadaci a zeptat se, zda Vaši žádost obdrželi a kdy ji budou projednávat. Pokud Vám nadace finanční prostředek přislíbí, zašle Vám darovací smlouvu nebo příslib a postup je následující:

 • darovací smlouvu naskenujete nebo nám zavoláte číslo darovací smlouvy;
 • my vystavíme fakturu přímo nadaci;
 • tuto fakturu Vám pošleme k podpisu;
 • Vy podepsanou fakturu zašlete nadaci.

Seznam nadací, které vám mohou pomoci

Doporučené nadace

← Zpět na stránku Jak získat dotaci