Časté dotazy

Odpovědi na časté dotazy

Nemám si raději nechat starý (nevyhovující) vozík, než mít starost se sháněním a vyřizováním nového vozíku?

Do společnostiVozík není jen prostředek pro mobilitu, ale také pomůcka, která ovlivňuje zdravotní stav. Přece se nebudete trápit na vozíku, který vás poškozuje, nebudete ho schopni utáhnout, vykonávat základní potřeby v bytě apod. Navíc když dojde ke změně zdravotního stavu, měli byste žádat o takovou pomůcku, která vám nebude zdravotní stav zhoršovat, a to i před dobou nároku na novou pomůcku. Určitě stojí za to dát si tu práci s vyřizováním nové pomůcky ve spolupráci s lékařem, abyste nakonec mohli mít radost z toho, jak si sednete na nový vozík a s lehkostí se rozjedete.

 

Jaké jsou jednotlivé kroky k získání pomůcky přes pojišťovnu?

Zkonzultujte svůj stav s odborným lékařem (ORT, REH, NEU), nechte si vypracovat zaměřovací protokol od našeho konzultanta, lékař vám pak pomůcku předepíše na poukazy a žádanky o zvýšení úhrady. Je velmi důležité, aby lékař podrobně zdůvodnil nutnost každého příslušenství a daného typu vozíku pro váš zdravotní stav. Potvrzený poukaz a žádanku doporučeně odešlete na svoji zdravotní pojišťovnu ke schválení reviznímu lékaři. Schválené poukazy a žádanky co nejdříve zašlete dodavateli, protože platnost poukazu je 1 měsíc.

Co když mi pojišťovna nebude chtít pomůcku schválit?

Nestresujte se předem a zkuste se odvolat – často k zamítnutí dochází jen pro to, že lékař nezdůvodní dostatečně, že pacient pomůcku a každé konkrétní příslušenství potřebuje ze zdravotního hlediska. Zkuste využít možnosti přiložit fotodokumentaci, kterou jste pořídili při zkoušce dané pomůcky – v porovnání s vaší současnou pomůckou. Pokud lékař upřesní zprávu o vašich zdravotních potřebách, zašlete dokumentaci znovu spolu s odvoláním ke schválení reviznímu lékaři.

Můžu si dovolit vozík, který má vyšší doplatek, ale já na něj nemám dostatek financí?

Především považte, že celých pět let můžete jezdit a sedět na vozíku s výrazně lepšími parametry, než má vozík bez doplatku. Určitě si vozík můžete dovolit, protože s financováním doplatku vám můžou pomoci firmy, přátelé a v neposlední řadě i nadace. Zvažte také možnost úvěru – výše měsíčních splátek na dobu 5 let jistě vyváží komfort a kvalita života, které vám doplatek dražšího vozíku nabízí.

Není trapné oslovit firmu ohledně pomoci při financování mého vozíku?

Trapné to jistě není. Firma si částku, kterou vám přispěje, může na konci roku odečíst z daní. Je také mnoho firem, které rády přispějí, aby pomohly hendikepovaným spoluobčanům. Mnohdy je lidem příjemnější věnovat peníze konkrétnímu člověku na konkrétní účel než společnostem s obecně charitativními cíly.

Bude chtít nadace přispět na můj vozík?

Nadace se snaží přispět každému, kdo opravdu pomoc potřebuje. Musíte se proto při sepisování žádosti rozepsat o svém zdravotním stavu a hlavně napsat, jak by vám vozík pomohl a usnadnil život. Nesmíte zapomenout popsat i svou finanční situaci.

Jak a kdy se dozvím, že mi nadace přispěla?

Nadace schvalují žádosti přibližně jednou za měsíc, proto žádejte o příspěvek co nejdříve. Pokud vám bude chtít nadace přispět, pošle darovací smlouvu poštou nebo e-mailem, případně zavolá.

Jak vypadá proces, když mi nadace přispějí? Co mám komu poslat?

Pokud vám nadace přislíbí finanční prostředek, zašle darovací smlouvu nebo příslib (nebo jen email).  Darovací smlouvu naskenujete nebo oznámíte číslo darovací smlouvy dodavatelské firmě, výši příspěvku a dobu platnosti nadačního příslibu. Faktura bude vystavena přímo nadaci a bude vám poslána k podpisu. Fakturu po převzetí zboží pak zašlete na nadaci. Slušností je pak poděkovat všem, kdo se na financování podílel, a dát také zpětnou vazbu.

Přispěje mi úřad práce na vozík?

Ne. Příspěvek na zvláštní pomůcky se poskytuje pouze na pomůcky uvedené ve vyhlášce, mezi kterými invalidní vozík uveden není.

Co s vozíkem, který již není používaný?

Pokud máte na vozík smlouvu s jakoukoliv zdravotní pojišťovnou, je třeba vozík vrátit. Vozík se vrací dodavateli, tedy firmě, od které ho máte. Ta zajistí jeho vyřazení nebo ho připraví k cirkulaci.

Co udělat, když po ukončení užitné doby vozíku, chci změnit dodavatele?

Nejdříve je třeba požádat dodavatele vašeho současného vozíku o vyřazení a pak oznámit novému dodavateli, že chcete vozík od něj.

Co udělat s nepoužívaným vozíkem, který je v majetku klienta?

Máte-li vozík, který jste si hradil sám, pomocí nadací, získal jste ho darem, nebo ho odkoupil od zdravotní pojišťovny po uplynutí užitné doby, záleží pouze na vás, jak s ním naložíte. Můžete ho prodat, darovat nebo dát do sběru.

 

 

Více informací se můžete dovědět v Příručce chytrého vozíčkáře  – zdarma ke stažení zde