Poděkování nadacím

Jako každý rok jsme se rozjeli za nadacemi, abychom jim poděkovali jménem našich klientů za pomoc s úhradou pomůcek, které přesahovali jejich finanční možnosti. Předali jsme pamětní plakáty a samozřejmě i nějaké drobné dárečky. Mezi největší podporovatele v loňském roce patřili: Konto Bariéry, Nadace Agrofert, Nadace Naše dítě, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Život dětem o.p.s. Děkujeme!!!