Komprehenzivní rehabilitace po amputacích

Katedra fyzioterapie a ergoterapie fakulty zdravotnických studií ZČU Plzeň ve spolupráci s Otto Bock ČR vás zvou na odbornou konferenci s mezinárodní účastí:

Program

8:00 Prezence

9:00 Historie oboru protetika
doc. PaedDr. MUDr. Jan Kálal, CSc.
ZČU v Plzni, Katedra fyzioterapie a ergoterapie

9:30 Amputace – indikace, operační řešení
MUDr. Petr Krawczyk
PROTEOR CZ s.r.o.

10:00 Indikace k amputacím v dětském věku
doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
ZČU v Plzni, Katedra fyzioterapie a ergoterapie

10:30 Legislativní podmínky přidělení protézy
Mgr. Rita Firýtová, Mgr. Monika Valešová
ZČU v Plzni, Katedra fyzioterapie a ergoterapie

10:45 přestávka

11:00 Ortotik-protetik – úloha v péči o amputované
Vladan Princ
Otto Bock ČR, s.r.o.

11:20 Protetické vybavení dolních končetin
Bc. Jan Šnytr
Otto Bock ČR, s.r.o.

11:40 Protetické vybavení horních končetin
Jakub Synek
Otto Bock ČR, s.r.o.

12:00 Specifika protetického vybavení dětských pacientů
Vladan Princ
Otto Bock ČR, s.r.o.

12:20 – 13:20 přestávka na oběd

13:20 Předprotetická fyzioterapeutická a ergoterapeutická péče
Mgr. Monika Valešová, Mgr. Michaela Šrytrová
ZČU v Plzni, Katedra fyzioterapie a ergoterapie

13:35 Fyzioterapie aktivního amputáře vzhledem k svalovým dysbalancím
Bc. Petr Kunsch
FN Plzeň Bory

13:50 Škola chůze amputářů
Hana Kohoutová, DiS.
Otto Bock ČR, s.r.o.

14:20 – 14:30 přestávka

14:30 Ergoterapie u vybavení myoelektrickou protézou
Daniela Wüstefeld
Otto Bock Germany

16:00 Pohybové aktivity hendikepovaných
PaedDr. Jan Hruša, CSc.
FTVS UK Praha

16:30 Občanské sdružení No foot, No stress!
Hana Kohoutová, D;iS.
Otto Bock ČR, s.r.o.

16:50 – 17:00 ukončení konference

Další informace:

Občerstvení zajištěno
Účastnický poplatek: 300 Kč za osobu
Akreditace: UNIFY, ČAE.
Vystavovatelé: Ottobock ČR, s. r. o., Protetika Plzeň, s. r. o.

Přihláška:

Přihlášku (ke stažení zde) zasílejte do 27. 9. 2013 na adresu:
FZS ZČU
katedra fyzioterapie a ergoterapie
nám. Odboje 18
323 01 Plzeň
e-mail: regent@kfe.zcu.cz

Místo konání: Společenský sál SOU Vejprnická 56, Plzeň:

Center map
Traffic
Kolem
Transit