Historická města chtějí památky bez bariér

320px-View_to_Písek_from_Otava_River_(1)Město Písek několik let usiluje o to, aby se ve výběrovém řízení stalo pořadatelem konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nebo národního zahájení Mezinárodního dne památek a sídel. Zájem o to byl zejména v loňském roce, kdy Písek slavil výročí první dochované písemné zmínky o městě.

„Vyšlo to ale až letos a v Písku se ve dnech 3. až 5. dubna bude konat XXIV. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, tentokrát na téma Památky bez bariér. Poprvé se konference v Písku uskutečnila v roce 1999 na téma Barva a detail v architektuře,“ připomněla Edita Kučerová z odboru školství a kultury Městského úřadu v Písku.

Na programu setkání zástupců historických sídel budou přednášky, moderované diskuze, semináře a workshopy. Pracovníci Národního památkového ústavu, architekti, majitelé památek i zástupci neziskových organizací budou diskutovat a hledat společně odpovědi na otázky, jaké mají památky v ČR bariéry, jak mohou být přístupné i pro handicapované návštěvníky nebo zda se s historickým předmětem mohou seznámit i lidé, kteří špatně vidí nebo nevidí vůbec.

Jednu z odpovědí na poslední otázku může dát výstava, která bude součástí doprovodného programu konference a bude určena také pro veřejnost. V jedné z Malých výstavních síní muzea bude instalována výstava Praha haptická.

„Zahrnuje třináct modelů architektonických ikon hlavního města pro nevidomé. Je to například Hrad, Anežský klášter, letohrádek sv. Anny, Národní divadlo, Müllerova vila, Veletržní palác nebo Tančící dům. Tvůrci jsou studenti Fakulty architektury ČVUT,“ uvedl Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea, které je spolupořadatelem doprovodného programu ke konferenci Sdružení historických sídel v Písku.

Čtyři modely budou k dispozici pro účastníky konference v místě jejího konání v kulturním domě.

Součástí doprovodného programu je také výjimečná událost. Účastníci konference a veřejnost uvidí v Malých výstavních síních muzea dotykový model relikviáře sv. Maura.

„Originál a kopie jsou uloženy na státním hradu a zámku v Bečově nad Teplou na Karlovarsku. Originál je historickou památkou nevyčíslitelné hodnoty. Po korunovačních klenotech jde o druhou nejcennější movitou památku na území České republiky,“ doplnil Jan Kouba, etnograf Prácheňského muzea v Písku.
V Prácheňském muzeu bude od čtvrtka 3. dubna do pátku 5. dubna vystaven Dotekový model relikviáře sv. Maura ve skutečné velikosti , takže se s ním mohou seznámit i nevidomí. Radost budou mít určitě také děti, protože jim nikdo nebude bránit, aby se modelu relikviáře dotýkaly.

Model vzácné památky si mohou prohlédnout i handicapovaní návštěvníci, protože Malé síně, kde bude vystaven, jsou v přízemí Prácheňského muzea. Půjde tedy o praktickou ukázku toho, že kulturní dědictví může sloužit i nevidomým a jinak handicapovaným lidem.

Účastníci konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska budou mít příležitost poznat památky Písku a okolí.

„Na konferenci budou letos poprvé vyhlášeny výsledky soutěže Památka roku 2013. Odměnu ve výši sto tisíc korun získá nejlepší projekt obnovené nemovité památky v České republice,“ uvedla Edita Kučerová.

Zdroj: pisecky.denik.cz | Autor: Libuše Kolářová

Stáli byste o bezbariérové zpřístupnění některé naší památky? Napište nám to do komentáře!