Fond vzdělání nadace Olgy Havlové

Fond vzdělání je jedním ze stěžejních, dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice.

Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ve společnosti, být samostatný a nezávislý. Díky finanční podpoře z Fondu vzdělání mají studenti lepší motivaci k dalšímu studiu.

Uzávěrky pro přijímání žádostí o stipendium jsou 25. února a 25. srpna 2013.

Podmínky pro získání stipendia, formulář a další podrobnosti najdete zde na stránkách Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.