Česká televize točila v bývalé nemocnici v Nové Pace

Natáčení České televize v Nové Pace.Štáb České televize natáčel v areálu bývalé nemocnice, kde sídlí občanské sdružení Život bez bariér. Důvodem byla příprava reportáže o činnosti a aktivitách této neziskové organizace.

Reportáž bude součástí pořadu ČT Pomáhejme s humorem Konto bariéry 2013, který se bude vysílat 28. září.

„Moc si vážíme toho, že bylo vybráno právě naše sdružení Život bez bariér,“ uvedla pro Deník Jitka Fučíková.

Doufá, že prostřednictvím tohoto pořadu bude veřejnosti představena jeho sociální práce, která je zaměřená na podporu hendikepovaných a seniorů. Dlouhodobým cílem sdružení je vybudovat v areálu bývalého kláštera, pozdější nemocnice, komplexní zázemí pro lidi s postižením a seniory. Díky podpoře mnoha subjektů i jednotlivců se sdružení postupně daří jednotlivé budovy areálu rekonstruovat a naplňovat veřejně prospěšnými aktivitami.

V současné chvíli představuje prioritu dokončení revitalizace venkovního prostranství. „Pro úspěšné zvládnutí tohoto úkolu bude sdružení i nadále potřebovat podporu mnoha lidí s dobrým srdcem. Nejenom z tohoto důvodu jsme rádi, že díky ČT se o Nové Pace a občanském sdružení Život bez bariér dozví široká veřejnost,“ pokračuje Fučíková.

Zdroj: jicinsky.denik.cz